Maayong hapon Attorney. Duna koy kapuyo sa una ug duna miy duha ka anak. Tungod kay naglisod man ko sa panginabuhi, gibilin nako ang duha didto sa ilang amahan apan wala miy gipirmahan nga mga dokumento. Nakakita ko og lain ug naminyo. Karong ang amahan sa akong duha ka anak gidid-an na ko sa pakigkita nila, kay lagi pagka minyo kuno nako, nawad-an ko og katungod sa duha nako ka mga anak. Tambagi ko, Torney.

Tataw sa imong batbat nga dili mo kasado sa una nimong kapuyo-puyo, ug busa ang inyong mga anak ilehitimo kun anak-sa-gawas. Matod sa atong balaod, ang kustodiya sa mga anak-sa-gawas anha lamang gayod sa mga inahan, gawas kon imando sa korte nga adto sa amahan ang kustodiya sa mga bata. Kining maong katungod mo dili mawala tungod lamang kay nagminyo ka. Ang angayan mong buhaton modangop ka sa korte pinaagi sa usa ka habeas corpus nga petisyon aron makuha nimo pagbalik ang imong mga anak.

xxx

Maayong hapon diay Attorney. Naa lang koy pangutana. Kon magdala og apelyido sa inahan, wala gyod diay middle name o middle initial?

Sumala sa balaod, ang ngalan sa tawo gitibuok lamang sa duha: ang given name ug ang apelyido kun bansagon. Wala magbuot ang balaod unsay gamiton nga given name, samtang ang bansagon may mga lagda nga angay sundon. Ang paggamit sa middle name usa lamang ka opsyon kon ang mga kagikan ug mga liwat (ascendants and descendants) managsama og ngalan ug apelyido, aron malikayan ang kalibog. Ang middle name sagad ang bansagon sa inahan, apan kon ang bata anak-sa-gawas nga wala ilha sa amahan, ang bansagon sa inahan maoy gamiton nga apelyido sa bata mismo. Niining sitwasyona, walay middle name ang bata.

xxx

Attorney maayong gabii. Kanang mga maestra nga mosulti og bati ngadto sa mga estudyante, unsa may kalapasan?

Depende unsa nga bati. Mahimo nga kalapasan kini sa DepEd Child Protection Policy.

xxx

Unsay kalainan sa holographic ug notarial last will Attorney? Palihog og pasabot.

Sa holographic will, isulat sa testator unsaon pagbahin-bahin ang iyang kabtangan inigkamatay na niya ginamit ang iyang kaugalingong sinulatan (siya gayod ang mosulat). Mora ra ni og sulat; ang gikinahanglan lang mao nga pinermahan ug pinetsahan niya kini. Sa usa ka notarial will, gikinahanglan ang tulo ka testigo nga maoy mosulti nga nakit-an nila nga miperma sa maong notarial will ang testator, ug ila usab kining panumpaan atubangan sa usa ka notaryo publiko.

xxx

Maayong buntag. Kon mag-usab og ngalan ang kompaniya, mabayaran ba mi sa among separation benefits?

Kon nag-usab lang gayod og ngalan ang kompaniya, ang mao ra gihapong kompaniyaha ang inyong amo, ug busa dili mo matangtang sa trabaho (gawas lamang kon dunay balidong rason). Tingali ang imong gikalibgan mao ang sitwasyon nga gipalit ang kompaniya sa laing kompaniya. Walay obligasyon ang bag-ong tag-iya nga ipabilin isip mga trabahante ang mga empleyado sa karaang kompaniya/tag-iya. Apan ang karaang kompaniya may obligasyon nga mobayad sa inyo og separation benefits, binase sa balaod, palisiya o kontrata. (Kon ang pagbaligya gihimo aron makalikay sa atong mga balaod sa pamuo, ilhon sa balaod nga walay pagbaligya, ug ang bag-ong tag-iya makabayad gihapon sa mga bayranan sa karaang tag-iya.)