Maayong gabii Atty. Ingon ani ang sitwasyon. Si Titser26 mabdos. Ang amahan si Titser42 nga minyo kang Titser62. Ang lalaki gusto nga magminyo na sila ni Titser26 apan dili man mosugot si Titser62 nga maanular ang ilang kasal mao nga ang birth certificate sa igsoon ni Titser42 ang gigamit aron makakuha og marriage license. Puyde bana Attorney? Legal bana? Matangtang ba sila sa trabaho?

Pagkadakong sayop anang gihimo ni Titser42 nga magpakasal ginamit ang marriage license nga naa sa ngalan sa iyang igsoon. Posible gyong matangtang kon dunay mangusog og sumbong. Gani, ang pagmabdos pa lamang ni Titser26, bisan dili krimen (dili krimen nga momabdos ang usa ka dalaga nga ang amahan minyo nga lalaki) mahimong hinungdan sa pagkatangtang kay immoral man kini.

xxx

Maayong adlaw diha kanimo Attorney. Duna lang unta koy pangutana. May uyab ko Attorney nga usa ka maestra sa publikong tulunghaan. Dugay na ming uyab. Buot na unta kong magkaanak mi apan dili siya gusto nga momabdos kay matangtang kuno siya sa trabaho. Tinuod ba kini Attorney?

Kon dalaga usab ang imong uyab, ug ikaw ulitawo, dili man krimen nga kamo makatibuok og bata. Ang pagkamabdos gawas sa kaminyoon (out of wedlock) sa usa ka dalagang maestra sa publikong tulunghaan dili igong basehan aron tangtangon siya sa posisyon. Kini giklaro sa Magna Carta of Women. Apan dili sab tingali husto nga ipamugos mo ang imong kaugalingong gusto nga magkaanak na mo kon dili pa niya buot. Hinumdomi nga ang pagmabdos usa ka risgo nga angay ikonsidera sa babaye. Dunay posibilidad nga tungod sa pagmabdos, mamatay ang babaye. Busa kini angay nga desisyon sa duha, dili lang sa lalaki, apan mas iya gayod sa babaye. Wala man gidili sa balaod nga mamabdos ang usa ka dalaga sa usa ka ulitawo, apan mas haom tingali nga tan-awon kon ang pagmabdos sulod sa kaminyoon.

xxx

Maayong buntag Attorney. Husto ba god na nga kon may sakit ang bata dili ra ko pahibaw-on? Dili tinuod mi kasado, apan ako man pod nang anak ang bata, ug duna na man miy kasabotan didtos DSWD. Asa na man lang diay ang akong katungod?

Kon ang inyong  kasabotan sa DSWD naglakip nga pahibaw-on ka kon masakit ang bata, nan mahimo kang moadto sa DSWD aron mapugos siya sa pagtuman sa inyong kasabotan. Apan angay mong hinumdoman nga ang illegitimate nga bata ang parental authority naa sa inahan lamang. Mao man nay nasulat sa atong balaod. Wala kay katungod nga manginlabot sa bata, gawas na lamang sa katungod nga mobisita.