Attorney, unsa diay nang krimen nga Article 131 sa Revised Penal Code?

Ang Article 131 sa Revised Penal Code nagdili sa pagpakgang, pagsanta ug pagbungkag sa usa ka malinawon nga panagtigom. Kining maong krimen mahimo lamang sa usa ka opisyal o empleyado sa kagamhanan. Ang maong probisyon sa balaod nag-ila sa kagawasan sa katawhan nga magpundok-pundok aron ipagawas ang ilang mga yangungo sa kagamhanan. Walay katungod ang mga naa sa gobyerno nga mosanta sa ingon, gawas na lamang kon duna silay legal nga rason, lakip na ang paglikay sa dugang kagubot kon ang panagtigom nagubot na.

xxx

Attorney, buot unta kong mapugos ang nakapamabdos kanako pagpaubos sa DNA test sa bata aron makahatag siyag sustento alang niini. Asa man ko makakita og medyo bubarato nga DNA test?

Ang una nimong problemahon dili nga makabarato ka sa DNA test, kon dili nga mosugot ba ang lalaki nga ipaubos siya sa DNA test. Dili man god nimo mapugos ang usa ka tawo nga mopaubos niining DNA test. Kon wala kay laing basehan nga siya gayod ang amahan sa bata, gawas na lamang sa DNA test, mahimo man pod ni niyang kwestyonon. Kay matod pa bitaw sa usa ka kaso, ang petisyoner angay nga mopakita og prima facie nga ebidensya o moestablisar og resonableng tsansa nga ang gireklamo mao gayod ang amahan – kon wala kini dili angay itugot sa korte ang DNA test. Sa ato pa, dili mahimong magbinugtong pruyba sa paternity ang DNA test.

xxx

Attorney, usa ko ka empleyado. Nagkasungi mi sa akong immediate head maong gipangitaan gyod ko niyag sayop. Gi-review nila ang akong resume Attorney ug nakit-an nila didto nga mideklara ko nga nagtrabaho ko sa usa ka kompanya sa sulod sa walo ka tuig. Apan wala kuno mag-exist ang maong kompaniya Attorney. Nagkuha silag sertipikasyon gikan sa DTI ug sa SEC nga wala gyod marehistro sa ila ang maong kompanya. Mao ni ila giisyu karon sa ako. Maglima na ko ka tuig ning maong kompanya. Ila kong gipasinganlan nga dishonest ug tangtangon ko nila sa trabaho. Mahimo ba diay kini Attorney?

Ang dishonesty usa ka balido nga rason pagtangtang sa trabaho. Apan sa imong sitwasyon, morag di na ni insaktong basehan. Sa kadugay na nimo sa maong kompaniya, karon ra ni nila gipasaka nga isyu? Usa pa, dili man pod nimo sala nga wala to magparehistro ang karaan nimong gitrabahoan. Kon tinuod gayod nga didto ka nagtrabaho, makapangita ka og mga ebidensya, sama pananglitan sa testimonya sa imong mga kauban kanhi sa trabaho. Kon tangtangon gyod ka nila, duol sa Labor Arbiter sa inyong dapit aron makapasaka ka og kasong illegal dismissal.