Sayon mo lamang kaayo sila tawgong “eskwater” higala, ug ikaw miabiba sa kamandoang gub-on ang ilang kabalayan bisan pa man wala silay klarong kapuy-an inigkahuman, kay sa imong pag-uli may atop mang moproteher sa imong ulo ug mga bungbong nga magpalibot kanimo…

…apan nahinuktokan mo ba kon unsay buhaton sa ilang mga anak diha sa katugnaw sa kagabhion, o asa magpalandong nga mga tiguwang sa panahon sa kaudtohon?

Tan-awa ang ilang mga pahiyom tungod sa gamayng lugway sa padayong pagbarog sa ilang mga panimalay, ug ingna ako nganong makaako ka sa pagtugot nga mapapas ang maong mga pahiyom aron pulihan sa pagsyagit ug paghangyo nga ang pagguba dili ipadayon samtang wala pay kabalhinan kanila.

Photos of smiling residents

Barog ug pakigsandurot kanila higala. Puy-i ang kinabuhi sa yanong dakbayanon. Human unya, batbati ako nga isip abogado ang balaod angay sa kanunay sundon bisan pa kon pila ka banay ang mawad-ag panimalay. Apan nasayod ako nga kon ikaw kanila mokuyog ug makig-estorya, maamgohan mo nga sila mga tawo usab, sama kanimo ug kanako nangita lamang og ilang tagsa-tagsang tingusbawan. Pag-abot nianang panahona higala, nahibalo akong dili mo na ikagsaway ang pagbarog ko alang sa ilang mga katungod, ug tingali gani ikaw mouban pa kanako alang sa panawagan nga hingpit nga ipatuman ang Urban Development and Housing Act, ug ang kagamhanan mosunod sa mandato ubos sa Sec. 9, Art. XIII sa Konstitusyon sa paghatag sa mga yanong dakbayanon og barato apan disenteng pinuy-anan.