Karong panahona, hapit tanang tawo na ang dunay account sa Facebook. Tungod kay nahimo na man gyong tipik ug kabahin sa atong inadlaw nga kinabuhi ang Facebook, ang mga batasan usab nga gisunod sa una diha sa kasilinganan, naabot na sab sa Facebook, sama sa pagtutabi bahin sa ubang tawo, ug ingon man ang pagtawag og bati sa uban.

Ang nakalahi lang kay tungod duna man gyoy ebidensya sa pag-post sa usa ka message, nga dali ra kaayong ma-screenshot, sayon na lamang kaayo pagprobar nga dunay bating gi-post batok sa laing tawo ang usa ka tawo. Dili sama sa una nga morag contest og kinsay nagsulti sa tinuod (laway por laway, matod pas ubang abogado), karon dali na lang kaayo ang pag-screenshot. Maong daghang na-filan og cyberlibel.

Ang libel ubos sa Article 355 sa Revised Penal Code may silot nga prision correccional minimum ug medium (6 ka buwan ug 1 ka adlaw ngadto sa 4 ka tuig ug 2 ka buwan), o multa nga P40,000 ngadto sa P1,200,000. Ang cyber libel mas taas og one degree, busa ang penalty niya prision correccional maximum ngadto sa prision mayor minimum (4 ka tuig, 2 ka buwan ug 1 ka adlaw ngadto sa 8 ka tuig).  Ubos sa Department Circular No. 013, Marso 18, 2018, ang 2018 Bail Bond Guide, ang recommended bail sa cyber libel angay unta nga P48,000.00.

Daghang posibleng gamiton nga depensa sa akusasyon sa libel. Ato unya silang hisgotan dinhi ning atong lindog. Apan karon tugoti ko ninyo nga hisgotan ang usa ka depensa nga may pipila pod nga wala makahibawo: ang pagbawos tungod sa libel nga nag-una.

Pananglitan, may nag-message sa imo sa Facebook, gitawag kag bati. Apan sa wala pa ka makabawos niya sa Messenger, gi-block na ka. Maong mi-post kag bawos sa iyaha. Kining maong excerpt gikan sa usa ka karaang kaso applicable:

The rule is that the person libeled is justified to hit back with another libel. Self-defense is man’s inborn right. In a physical assault, retaliation becomes unlawful after the attack has ceased, because there would be no further harm to repel. But that is not the case when it is aimed at a person’s good name. Once the aspersion is cast, its sting clings and the one thus defamed may avail himself of all necessary means to shake it off. He may hit back with another libel which, if adequate, will be justified. (People vs. Chuang Hiong, C.A., 51 O.G. 1932) (cited in Reyes, The Revised Penal Code, Book Two, 15th Edition, page 958)

Apan mao lagi na, mas maayo gyong walay kasong hunahunaon. Busa, kon i-libel ka, bawos na lang og tarong.