Ang Article 266-C sa Revised Penal Code nag-ingon nga ang kaminyoon taliwala sa naglugos ug sa gilugos makawagtang sa criminal liability o sa silot, kon nakombikto na ang naglugos.

Apan wala kini magpasabot nga tanang kaminyoon taliwala sa naglugos ug sa biktima moresulta sa pagkawagtang sa criminal liability o sa silot.

Gikinahanglan nga ang kaminyoon balido gikan sa sinugdanan. Kon ang kaminyoon gisudlan sa naglugos sa bugtong tuyo nga makalingkawas sa criminal liability o sa silot, nan dili kini balido. Ug kay dili man balido, dili kini makatangtang sa criminal liability o sa silot. Mahimong ipasaka pagbalik ang kaso, o ipakanselar ang order sa korte sa pagwagtang sa silot sa kombiktado.

Ang maong artikulo nag-ingon usab nga kon ang legal husband ang naglugos, ang pagpasaylo sa asawa  makapawagtang sa criminal liability o sa silot. Apan sama usab sa kaminyoon, gikinahanglan ang pagpasaylo sinsero, ug dili lamang alang sa katuyoan nga makalikay sa criminal liability o sa silot.

Kining maong kausaban sa Revised Penal Code gipalabang niadtong 1997. Tungod sa maong balaod, nawagtang na ang marital exemption rule sa Pilipinas. Sa una man god, dili mahimong mopasaka og rape ang usa ka asawa batok sa iyang bana (gawas lamang kon duna silay legal separation) tungod sa konsepto sa marital exemption rule. Kini naugba didto sa Inglatera niadto pang 17th century, dihang ang ilang Chief Justice Matthew Hale mihatag sa irrevocable implied consent theory nga nagkanayon nga pinaagi sa iyang kaminyoon ngadto sa iyang bana, ang usa ka asawa mihatag sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang bana, ug ang maong paghatag dili na mabakwi pa.

Bisan kon wala gyod ma-codify sa atong balaod ang marital exemption rule dinhi sa Pilipinas, apan mao kini ang sabot sa atong mga korte hangtod gipasar ang Anti-Rape Law niadtong 1997. Gani, niadtong pagtungha nakog abogasya sa tuig 2009-2013, may usa ako ka propesor nga mikuwestyon sa Constitutionality sa 2nd paragraph sa Article 266-C, nga maoy explicitly nagtangtang sa marital exemption rule sa Pilipinas. Apan niadtong Abril 21, 2014, mipakanaog sa People v. Jumawan, G.R. No. 187495, ang Supreme Court, nag-ila sa effectivity sa 2nd paragraph. Busa karon, mahimong makiha og pagpanglugos ang usa ka bana sa iyang asawa mismo.