Karong adlawa, October 24, 2019, mao ang ika-74 nga tinuig nga kasumaran sa United Nations (UN). Niadtong October 24, 1945, mi-take effect ang United Nations Charter ug ang United Nations, legally speaking, nahimugso.

Ang United Nations nahimugso tungod sa kamatay ug widespread human rights abuses nga nahitabo tungod sa Second World War. Iyang gipulihan ang League of Nations nga namugna human sa First World War apan wala makapugong sa pag-ulbo sa Second World War. So far, bisan kon sa pipila ka higayon hapit gyod moabot sa punto sa global war, ang kalibotan wala na makakita og sama kalangyab nga gubat niadtong panahon sa First ug Second World Wars.

Garbo sa Pilipinas nga ang atong nasod usa sa mga founding members sa United Nations. Bisan kon kita ubos pa sa Estados Unidos niadtong panahona, ug gani niadtong Hunyo 10, 1942, pagpirma ni Gen. Carlos Romulo alang sa Pilipinas, giokupar pa ang atong nasod sa mga Hapon, ang atong partisipasyon sa UN tipik ug kabahin na sa iyang kasaysayan, ug bisan kon usahay ang atong pamunoan mohupot og bulag nga panlantaw sa pamunoan sa UN, kon sumadahon ang tanan, dako kitag natabang sa UN.

Unang giselebrar sa Pilipinas ang October 24 isip United Nations Day niadtong 1948, pinaagi sa Proclamation No. 98. Pagkasunod tuig, giamyendahan sa Proclamation No. 138 ang Proclamation No. 98 ug gihimong tinuig ang celebration sa United Nations Day.

Ang United Nations dili gobyerno. Wala kini iyang kasundalohan, ug wala mag-impose og buhis. Ang iyang funding gikan sa contributions sa mga member states, ug nagsalig siya sa mga miyembro aron ipatuman ang iyang nadesisyonan.

Ang United Nations may unom ka main organs, lima niini atua sa New York sa Estados Unidos nagbase – ang General Assembly, ang Security Council, and Economic and Social Council, ang Trusteeship Council, ug ang Secretariat. Ang ikaunom nga organ, International Court of Justice, tua sa The Hague, the Netherlands nagbase.

Ang #Envision2030, ang 17 ka mga target alang sa Sustainable Development Goals (ang unang duha mao ang pagkawala sa kakabos ug sa kagutom) mao ang focus karon sa UN.