Lain-lain ang tawag sa krimen sa pagpatay sa tawo depende sa relasyon sa tawo nga gipatay ngadto sa nagpatay, ug ingon man sa mga sirkumstansya nga nagpalibot sa pagpatay.

Parricide – kini kon ang nagpatay ang amahan, inahan, o anak sa gipatay, bisan kon legitimate o illegitimate. Mahimo usab nga parricide kon ang nagpatay ascendant (apohan pataas) o descendant (apo paubos) basta legitimate. (Sa ato pa, dili parricide kon gipatay sa apohan ang illegitimate child sa iyang anak.)

Parricide usab kon ang kapikas sa kinabuhi ang gipatay. Apan kon ang pagpatay diha sa sitwasyon nga nasakpan niya ang iyang kapikas nga nakighilawas sa laing tawo, destierro (pagpalayas sa lugar) lamang ang iyang silot. Ang sagad nga gihunahuna sa kadaghanan nga kining maong balaod mo-apply lamang kon ang bana maoy nakasakop sa asawa, apan ang balaod klaro nga nag-ingon nga bisan asa kanila. Kon wala mamatay o dili serious physical injury, walay silot. Mo-apply usab kini sa kauban sa pakighilawas sa kapikas. Pananglitan, kon masakpan ni asawa nga nakig-chungkang og laing monyeka si bana, unya iya kining malamparohan, walay silot. Apan kon gisabwagag asido ug nasunog ang nawong, serious physical injury na na, ug busa destierro. Kining maong artikulo mo-apply usab sa mga ginikanan with respect sa ilang mga anak babaye nga wala pay 18 anyos nga nagpuyo uban kanila, ug sa nakighilawas sa maong anak babaye.

Murder – kon dili parricide, mahimo kining murder kon dunay bisag usa ning mosunod nga mga sirkumstansiya: treachery (paglipot), taking advantage of superior strength, pag-uban og mga armasan nga mga tawo, paggamit og mga paagi aron dili makadepensa ang gipatay, o mga paagi aron dunay impunity, o tungod sa reward o bayad, pinaagi sa pagsunog, pagpabuto, ubp., kon dunay kalamidad, kon dunay klarong pagplano, o kon dunay dugang kabangis.

Ang parricide ug murder dunay penalty nga reclusion perpetua to death, apan kay currently suspended man ang death penalty, reclusion perpetua ra taman.

Kon wala ang mga sirkumstansya, homicide kini, ug may silot nga reclusion temporal.

Ang murder ug parricide, walay pyansa, apan makapyansa sa homicide.

Tungod sa kontrobersiyal nga pagpagawas unta kang former Calauan Mayor Antonio Sanchez pinaagi sa good conduct time allowance (GCTA), giklaro nga dili maka-avail og GCTA basta murder.