Sa Article 155 sa Revised Penal Code (RPC) mabasa ang usa ka pulong: CHARIVARI.

Kining maong pulong gikan sa pinulongang Pranses.

Kon nganong naabot ni sa atong balaod sa mga krimen dinhi sa Pilipinas usa ka makalingaw nga sugilanon sa kasaysayan, politika, ug pamalaod.

Niadtong tuig 1804 ngadto sa 1814, ang First French Empire, kang kinsang pamuno mao si Napoleon Bonaparte, maoy labing gamhanan sa Uropa. Sa mga tuig 1808-1813, ang Espanya nahimong client state sa maong First French Empire. Ang igsoon ni Napoleon nga si Joseph nahimong Hari sa Espanya. Niining panahona ang Pilipinas ubos sa pagdumala sa Espanya pinaagi sa Vice-Royalty of Mexico. (Enero 22, 1809, ang mga “Filipinos” – mga Katsila nga gipakatawo sa Pilipinas – gitaagan og Spanish citizenship ni King Joseph Bonaparte ug gitagaan og representasyon sa Cortes, ang ilang lehislatura. Ang managlahi nga treatment sa mga Katsila nga gipakatawo sa Pilipinas ug sa mga tal nga natawo sa Pilipinas usa sa hinungdan sa pagmugna sa Filipino national consciousness sa panahon nila ni Jose Rizal ug Marcelo H. Del Pilar.)

Usa sa mga reporma nga gihimo ni Napoleon mao ang pag-imposar og mga legal codes, lakip na niini ang Code Napoleon, usa ka civil code nga ultimately nahimong basis sa Spanish civil code ug maoy hinungdan nga hangtod karon ang atong civil code dunay susamang mga probisyon sa lagyo kaayong dapit sa ubang nasod, sama sa Louisiana sa America nga kanhi iya sa Pransiya.

Niadtong 1810, gipagawas ang French Penal Code. Kini giimposar usab sa Espanya (nga ubos sa Pransiya niining panahona) ug ingon man sa mga koloni sa Espanya. Pagkabungkag sa First French Empire, nagpagawas og ilang kaugalingong criminal codes niadtong 1822 ug 1848 ang Espanya. Ang core principles niining maong mga criminal code maoy core principles sa atong kasamtangang Revised Penal Code – ang “revised” niini actually nagpasabot sa “revised” Spanish Penal Code. Ang 1848 Spanish Penal Code maoy in effect sa Pilipinas hangtod Disyembre 31, 1930.

Dinhi misulod kining maong pulong CHARIVARI. Usa kini ka kostumbre kanhi sa Pransiya diin kini usa ka paagi sa public censure sa mga kaminyoon nga bisan dili illegal, apan wala mahiuyoni sa komunidad, pananglitan pagminyo sa biyuda sa wala pa mahuman ang traditional period of mourning. Ang mga partisipante magmartsa ngadto sa balay sa hingtungdan, magdala og kaldero o bisan unsa nga mahimong patingogon.

Hinuon karon ang atong kapulisan nag-ila niining CHARIVARI isip equivalent sa pagpanamok ug panggubot, ug mahimong pasakahan og Alarms and Scandal ang magsinamok.

Alang sa inyong mga pangutanang legal, mahimo kamong mo-text sa 0916-664-7624.