Ang magtiayon dugay nang buwag sa usag-usa ug gani ang bana duna nay mga anak sa laing babaye dihang namatay siya. Apan silang magtiayon mismo walay mga anak. Buhi pa ang mga ginikanan sa lalaki.

Kining maong sitwasyon sagad moabot gyod sa kinihaay, tungod ra sab kay may pipila nga nagtuo nga abi kay walay anak ang magtiayon, silang family of orientation (gigikanang pamilya, ang pamilya sa imong pagkatawo) duna pay share sa napundar sa ilang anak/igsoon.

Tungod kay dugay nang buwag sa usag-usa, pagpalit sa bana og usa ka parselang yuta, ang iya lamang ngalan ang mibutho sa titulo. Karon ang pangutana: unsaon pagbahin ang maong parsela? Ang magtiayon gikasal human ang effectivity sa Family Code sa Agosto 2, 1988, walay pre-nuptial agreement, ug wala say last will and testament.

Una sa tanan, tungod kay wala may pre-nuptial agreement, ang parsela sa yuta nga napalit sa mitaliwang bana giila nga kabahin sa Absolute Community of Property. Pagkamatay sa bana, ang katunga sa Absolute Community of Property iya sa Estate sa bana, samtang ang katunga iya sa asawa. Sa ato pa, ang katunga lamang ang bahinonon sa mga eredero sa bana (nga naglakip usab sa asawa).

Matod pa sa Article 998 sa Civil Code: If a widow or widower survives with illegitimate children, such widow or widower shall be entitled to one-half of the inheritance, and the illegitimate children or their descendants, whether legitimate or illegitimate, to the other half.

Sa ato pa, sa maong parsela sa yuta nga atong gihisgotan, ang katunga niini iya sa asawa isip share sa Absolute Community of Property, samtang ang pikas katunga, bahinonon tali niya ug sa mga anak sa gawas sa iyang bana. Kon 10,000 metro kwadrado (usa ka ektarya), ang 5,000 sq.m. iya sa asawa isip share sa Absolute Community of Property; laing 2,500 sq.m. iya sa asawa isip sinunod gikan sa bana; ug ang nahabiling 2,500 sq.m. bahinon tali sa mga anak sa gawas sa bana, bisag pila pa sila ka buok.

Alang sa inyong mga pangutana, text sa 0916-664-7624.