Text:

gd mrning atorne na a onta koy pango tana kabahin sa among gepoy an sa amo a 50 years name nag poyo dihang dapita atorni pangotana ang among silengan diha ni solte nga kanang yota a elaha na konong gebohisan atorne sa 5o years na kami nag poyo diha karon pami naka dongog nla nga ilaha nakono gelihok ang kanang yota a onsa my ka advice nimo ani atorne 50 me ka bobong diha atorni? mag hina ot ko nga imo kameng katambagan atorni kabahin aneng problimaha ? ma abot onyang panahon nga maka gobot me imong mag tatampo si alfredo _________ ni

****

Tubag:

Ang pagbayad sa buhis, in and by itself, dili pruweba nga sila na ang tag-iya sa yuta. Gikinahanglan mapakita nila nganong naila ang yuta.

Ang akong suhestiyon sa imoha, tinoa ngadto sa assessor’s office og kinsay mi-appear nga tag-iya sa maong yuta. Kon sila na gayod, tan-awa ang tax declaration nganong naila.

Kon ikiha kamo, atubanga ninyo ang kaso ug paghulat kamo nga naay desisyon sa korte nga papahawaon kamo usa kamo mopahawa.

Hinaot nakatabang kini kanimo.

– Atty. V

**

I-text ang inyong mga pangutanang legal sa 0916-664-7624. Walay bayad ang among pagtubag.