The Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan are composed of the convenors of the Pambayang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan and Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. (Sec. 21(3), R.A. No. 10742)